خدمات ما

لیست خدمات قابل ارائه

✅ تدوین، اولویت بندی و انتخاب استراتژی های سازمانی (مدیریت استراتژیک)

✅ تدوین شاخص های آماری (KPIs) و طراحی داشبوردهای مدیریتی

✅ تدوین استراتژی بازاریابی و فروش براساس محصولات و خدمات سازمان

✅ دیجیتال مارکتینگ و تحول دیجیتال

✅ مدیریت دانش

✅ مدیریت مالی

✅ حسابرسی داخلی و عملیاتی سازمان ها

✅ توسعه منابع انسانی

✅ طراحی ساختار سازمانی

✅ کوچینگ مدیریت و رهبری سازمانی

✅ توانمندسازی منابع انسانی و تعیین مسیر توسعه شغلی و توسعه فردی

✅ طراحی و بهینه سازی فرایند جذب و استخدام منابع انسانی

✅ طراحی مدل های شایستگی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی

✅ طراحی و پیاده سازی سیستم جبران خدمت

✅ تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی

✅ مدیریت تشریفات سازمانی

✅ طبقه بندی مشاغل، تعیین گروه شغلی کارکنان و تعیین حقوق

✅ مدل سازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

✅ طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت

✅ اتوماسیون فرایندها (انتخاب نرم افزار و تعیین سطح بهینه مکانیزاسیون سازمان)

✅ مدیریت فرایند و عملیات تولید و کنترل کیفیت

✅ تحلیل و برنامه ریزی مواد و احتیاجات سازمانی و مهندسی صنایع

✅ طراحی انبارهای مکانیزه و استاندارد متناسب با امکانات سازمان

✅ تحلیل، عارضه یابی و آسیب شناسی سازمان

✅ ارائه راهکارهای جامع و موردی حسب نیاز و درخواست مشتری

✅ بهبود و توسعه سیستم و مدیریت تغییرات سازمانی

✅ آموزش های پایه و مقدماتی

✅ آموزش های تخصصی و کاربردی

✅ تورهای بازدید از کارخانه ها و مراکز صنعتی

Instagram has returned invalid data.